HIWOMAN-VELIKDEN

Ще изпъкнеш с качества пред другите и се издигаш – твои са заслугите.