HIWOMAN-VELIKDEN

Няма вече да вървиш пеша, ще натискаш педала на газта.